• Mobile : (+31) 624372959      E-mail : info@zarebv.nl

Onze kennis en

12 jaar aan ervaring maken het voor ons mogelijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze doelstelling is dat al onze klanten 100% tevreden zijn over het proces en het eindresultaat van al onze diensten.

Privacy Policy

De online winkel van Zare besteedt veel zorg aan uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben om onze services te verbeteren en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over u verzamelen en uw gebruik van onze services. We zullen uw informatie nooit voor commerciële doeleinden met derden delen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden door Zare Onlineshop - www.zarebv.nl.

 

De datum van inwerkingtreding voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/04/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie we over u verzamelen, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie met derden kan worden gedeeld. We leggen ook uit hoe we uw informatie opslaan, hoe we uw informatie beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger voor privacybeleid. De contactgegevens zijn te vinden aan het einde van ons privacybelei

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de taak die u hebt opgegeven. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u ons gegevens verstrekt en wij deze informatie gebruiken om u op een later tijdstip te contacteren, in tegenstelling tot uw verzoek, zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allemaal gebonden door de overeenkomst tussen hen en ons, of door een eed of een wettelijke geheimhoudingsplicht.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch van onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze services verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, uw webbrowser en

Besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

 

bewaartermijn

We bewaren uw gegevens zolang u een klant van ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken. Als u ons dit vertelt, zullen we het beschouwen als een vergeet-mij-nietje. Vanwege de huidige administratieve vereisten moeten we facturen bewaren met uw (persoonlijke) gegevens, zodat we deze gegevens zo lang mogelijk bewaren. Medewerkers hebben echter niet langer toegang tot uw klantprofiel en de documenten die we hebben gemaakt op basis van uw bestelling.

Uw rechten

Vanwege de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze rechten zijn en hoe u deze rechten kunt doen gelden.

 

Om misbruik te voorkomen, sturen wij alleen kopieën en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u vriendelijk om uzelf te identificeren. We houden gegevens bij van verwerkte aanvragen, in geval van een vergeten aanvraag beheren we geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij in onze systemen gebruiken.

 

U hebt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonlijke gegevens onjuist gebruiken

 

Recht op inzage

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens te bekijken die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die kunnen worden herleid. U kunt een verzoek naar onze contactpersoon sturen voor vragen over gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen we u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze informatie hebben naar het e-mailadres dat we kennen, met vermelding van de categorie waarin we die informatie hebben opgeslagen.

 

Recht op rectificatie

U hebt op elk moment recht op de gegevens die we over u hebben verzameld (of die we hebben verwerkt) of die het gevolg zijn van deze wijziging. U kunt een verzoek naar onze contactpersoon sturen voor vragen over gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u een bevestiging naar het ons bekende e-mailadres dat de informatie is gewijzigd.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt te allen tijde het recht om de door ons verwerkte gegevens die betrekking hebben op of tot u herleidbaar zijn te beperken. U kunt een verzoek naar onze contactpersoon sturen voor vragen over gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen we u een bevestiging naar het ons bekende e-mailadres dat de informatie niet meer zal worden verwerkt totdat u de beperking verwijdert.

 

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen of door ons zijn verwerkt, die kunnen worden herleid tot de gegevens van derden. U kunt een verzoek naar onze contactpersoon sturen voor vragen over gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, sturen we u kopieën of kopieën van gegevens over u die we hebben verwerkt of die namens ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden naar het ons bekende e-mailadres. In een dergelijk geval zullen we hoogstwaarschijnlijk geen diensten kunnen leveren, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

In voorkomende gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door of namens ZARE Onlineshop. Als u het niet eens bent, zullen we de gegevensverwerking stoppen tot de verwerking van uw bezwaar. Als uw oppositie gerechtvaardigd is, zullen wij u kopieën en / of kopieën van gegevens verstrekken die wij hebben verwerkt of verwerkt, en vervolgens de verwerking voorgoed beëindigen. U hebt ook het recht om geen geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te ondergaan. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht bestaat. Als u denkt dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon over privacykwesties.

 

Cookies

Google Analytics

Google-cookies worden via onze website geplaatst als onderdeel van de Analytics-service. We gebruiken deze service om bij te houden en te rapporteren hoe bezoekers de site gebruiken. Deze recensent moet mogelijk toegang geven tot deze informatie op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en geven deze door aan Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere records interpreteren en uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder andere gerichte advertenties (AdWords) en andere Google-services en -producten aan te bieden.

 

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit vermeld in dit privacybeleid.

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt echter altijd de nieuwste versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid invloed heeft op de manier waarop we gegevens verwerken die al met betrekking tot u zijn verzameld, zullen we u hierover per e-mail informeren.